Εμείς θα κάνουμε 
το check-in για εσάς

 
  • Αν αγοράστε θέση το check-in γίνεται από 60 ημέρες έως 2 ώρες πριν από την κάθε πτήση 
  • Με δωρεάν θέσεις το check-in γίνεται από 4 ημέρες έως 2 ώρες πριν την κάθε πτήση
  Στέλνουμε τις κάρτες επιβίβασης στο email σας και στην προσωπική σας σελίδα