Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)
Основна информация

Моите здравноосигурителни права в Обединена Европа

Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ в държавите от Европейската общност – когато пребивават на различно основание в останалите държави от Европейския съюз (ЕСstyle=”text-align: justify;”), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария: краткосрочно (временен престой) или дългосрочно (пребиваване). Европейската здравноосигурителна карта или нейният еквивалент — временно заместващото я удостоверение, улеснява Вашия достъп до медицинско лечение, което може да се наложи при временното ви пребиваване в друга държава-членка на ЕС. Правото на медицинска помощ в ЕС зависи от непрекъснатите здравноосигурителни права на гражданите, придобити в компетентната им държава. В случай на туризъм, краткосрочни командировки или гостуване:

  • Българските граждани следва да разполагат с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от компетентната българска здравноосигурителна институция (НЗОК). При възникване на неотложна необходимост от медицинска помощ българските граждани следва да представят своята ЕЗОК на лекуващия ги лекар и ще бъдат равно третирани с местните здравноосигурени лица. Целта на тази помощ е да не се прекъсва предварително планираният временен престой в съответната държава – по медицински причини. Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги, или законово регламентирана потребителска такса – тя се заплаща и от българските граждани, като не подлежи на възстановяване при завръщането в България;
  • Когато българското осигурено лице трябва да бъде прието по спешност в болнично заведение, но не носи в себе си своята ЕЗОК, то съответната болница (или осигурителната институция в мястото на престоя) трябва спешно да се обърне към НЗОК или РЗОК в България с искане (чрез писмо или с формуляр Е 107) за изпращане на Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК. Срокът на валидност на удостоверението е за срока на необходимото спешно лечение, но за не повече от два месеца. Районната здравноосигурителна каса (или НЗОК) следва да изпрати исканото удостоверение в болницата (или на осигурителната институция), с което ще удостовери, че лечението ще е за сметка на НЗОК – само в случаите, когато пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права в България. Ако пациентът не разполага с координатите на своята РЗОК, той може да се обърне за съдействие към българския орган за връзка за здравното осигуряване – Централно управление на НЗОК, дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” (тел. : 00 359 2 965 9 116/130, факс 00 359 2 965 91 24);

Как да заявим ЕЗОК?

  • Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е БЕЗПЛАТНА;
  • Срокът за издаване е 15 календарни дни;
  • Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) може да бъде разпечатано от раздел „Заявление” и интернет страницата на НЗОК;
  • Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) се подава лично или от упълномощено лице, като се представя задължително лична карта. За лица до 14 г. и такива до 16 г, които нямат лични карти, се представят акт за раждане и личната карта на единия от родителите. Указание за попълване на заявление можете да намерите в раздел „Заявление”;
  • В следващата връзка вижте местата, където можете да подадете заявление за издаване на ЕЗОК – Места, на които можете да завите и получите ЕЗОК
  • ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ – според законодателството на съответната държава на престоя.

Повече информация за правата Ви, както и друга важна информация можете да намерите в следващата връзка: – Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

ЕЗОК не е заместител на туристическа застраховка!