Περιεχόμενο χειραποσκευών

Περιεχόμενο χειραποσκευών
Αποσκευές Γενικές πληροφορίες

Υγρά στις χειραποσκευές

Κατά τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου:

  • Όλα τα υγρά πρέπει να είναι σε συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας 100 ml (3,4 ουγγιές).
  • Όλα τα υγρά πρέπει να βρίσκονται σε μια ενιαία, διαφανή, επανακλειόμενη σακούλα μέγιστου μεγέθους 20 cm x 20 cm και μέγιστης χωρητικότητας ενός λίτρου.
  • Πρέπει να μπορείτε να κλείσετε πλήρως τη σακούλα των υγρών και να μπορείτε να την τοποθετήσετε στη χειραποσκευή σας.
  • Η σακούλα των υγρών πρέπει να αφαιρεθεί από τη χειραποσκευή και να ελεγχθεί ξεχωριστά.

Βρεφικό φαγητό και γάλα

Αν ταξιδεύετε με βρέφος, μπορείτε να έχετε μαζί σας όσο βρεφικό γάλα, γάλα σε σκόνη, αποστειρωμένο νερό και βρεφικό φαγητό χρειάζεται για τις ανάγκες του ταξιδιού σας, ακόμα και αν οι ποσότητες υπερβαίνουν το σύνηθες όριο για τα υγρά. Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν στη διαφανή σακούλα, αλλά θα πρέπει να τα έχετε σε ετοιμότητα για έλεγχο από την ασφάλεια του αεροδρομίου.

Φάρμακα σε υγρή μορφή

Μπορείτε να μεταφέρετε φάρμακα σε υγρή μορφή για τις ανάγκες του ταξιδιού σας. Τα φάρμακα δεν είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν στη διαφανή σακούλα, αλλά θα πρέπει να τα έχετε σε ετοιμότητα για έλεγχο από την ασφάλεια του αεροδρομίου.