112: ενιαίος αριθμός έκτακτης ανάγκης στις χώρες της ΕΕ

112: ενιαίος αριθμός έκτακτης ανάγκης στις χώρες της ΕΕ
Γενικές πληροφορίες Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης που μπορείτε να καλείτε δωρεάν από σταθερά και κινητά τηλέφωνα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Καλώντας τον αριθμό αυτό συνδέεστε απευθείας με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: αστυνομία, ασθενοφόρα, πυροσβεστική.

Εκτός από το 112, λειτουργούν και οι εθνικοί αριθμοί έκτακτης ανάγκης, αλλά το 112 είναι ο μόνος αριθμός μέσω του οποίου έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Το 112 χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία και η Νότιος Αφρική.