Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών
Γενικές πληροφορίες Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελέγξτε αν τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών ισχύουν στην περίπτωσή σας

 

– Εάν η πτήση σας εκτελείται στο εσωτερικό της ΕΕ από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

– Εάν η πτήση σας φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ

– Εάν η πτήση σας αναχωρεί από χώρα της ΕΕ και εκτελείται προς χώρα εκτός ΕΕ από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ ή χώρας εκτός ΕΕ

Ως ΕΕ νοούνται οι 28 χώρες της ΕΕ και επιπλέον οι εξής χώρες: Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος (γαλλικές Αντίλλες), Αζόρες, Μαδέρα και Κανάρια Νησιά, καθώς και Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία

ΝΑΙ, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

– Εάν η πτήση σας φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αερομεταφορέα χώρας εκτός ΕΕ

– Αν έχετε ήδη λάβει παροχές (αποζημίωση, μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, βοήθεια) για προβλήματα που έχουν σχέση με την πτήση βάσει της οικείας νομοθεσίας χώρας εκτός ΕΕ

Στην ΕΕ δεν περιλαμβάνονται οι νήσοι Φερόες, η νήσος του Μαν και οι Αγγλονορμανδικές νήσοι

ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

 

Τι πήγε στραβά;

Άρνηση επιβίβασης

Μπορεί να μη σας επιτραπεί η επιβίβαση:

 • Για λόγους ασφάλειας, προστασίας ή υγείας ή εάν δεν έχετε τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα
 • Αν δεν πήρατε την πτήση μετάβασης, στο πλαίσιο κράτησης που περιλάμβανε την πτήση επιστροφής
 • Αν δεν πήρατε τις υπόλοιπες πτήσεις, στο πλαίσιο κράτησης με διαδοχικές πτήσεις
 • Αν δεν έχετε τα αναγκαία έγγραφα για το κατοικίδιό σας, όταν αυτό ταξιδεύει μαζί σας

Εάν προσέλθετε εγκαίρως στον έλεγχο εισιτηρίων, έχετε κάνει έγκυρη κράτηση σε πτήση, διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν σας επιτραπεί η επιβίβαση λόγω υπεράριθμων κρατήσεων ή για επιχειρησιακούς λόγους, και δεν παραχωρήσετε οικειοθελώς τη θέση σας, έχετε δικαίωμα:

 • σε αποζημίωση
 • να επιλέξετε ανάμεσα στην επιστροφή του ναύλου, τη μεταφορά με άλλη πτήση ή τη νέα κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία
 • σε βοήθεια

Ακύρωση

Ακύρωση υπάρχει όταν:

 • η αρχική πτήση σας δεν εκτελείται και ταξιδεύετε με άλλη τακτική πτήση
 • το αεροσκάφος απογειώθηκε, αλλά αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης και ταξιδέψατε με άλλη πτήση
 • η πτήση σας καταλήγει σε αεροδρόμιο που δεν είναι ο τελικός προορισμός που αναγράφεται στο εισιτήριό σας, εκτός εάν:
  • Έχετε αποδεχτεί τη μεταφορά με άλλο δρομολόγιο (υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς το ταχύτερο δυνατόν) στο αεροδρόμιο του αρχικού τελικού σας προορισμού ή οποιουδήποτε άλλου προορισμού για τον οποίο έχετε συμφωνήσει. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει καθυστέρηση και όχι ακύρωση.
  • Το αεροδρόμιο άφιξης και το αεροδρόμιο του αρχικού τελικού προορισμού εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει καθυστέρηση και όχι ακύρωση.

Αν η πτήση σας ακυρωθεί έχετε δικαίωμα σε επιστροφή του ναύλου, μεταφορά με άλλη πτήση ή σε πτήση επιστροφής, καθώς και το δικαίωμα σε βοήθεια και αποζημίωση. Αποζημίωση δεν οφείλεται εάν είχατε ενημερωθεί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Ο αερομεταφορέας έχει την υποχρέωση να αποδείξει εάν και πότε ενημερωθήκατε προσωπικά ότι η πτήση σας ακυρώθηκε. Αν αυτό δεν συμβεί μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια από την εθνική σας αρχήpdfEnglish .

Ωστόσο, δεν οφείλεται αποζημίωση αν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. 

Έκτακτες περιστάσεις – Ακύρωση

Έκτακτες περιστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες από μία ακυρώσεις ή καθυστερήσεις άφιξης στον τελικό προορισμό. Παραδείγματα συμβάντων που χαρακτηρίζονται ως έκτακτες περιστάσεις: αποφάσεις διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, πολιτική αστάθεια, κακές καιρικές συνθήκες και κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Παραδείγματα περιστάσεων που δεν θεωρούνται έκτακτες περιστάσεις:

 • κυρίως τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη συντήρηση του αεροσκάφους ή οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης του αεροσκάφους
 • πρόσκρουση κινητής σκάλας επιβίβασης με αεροσκάφος

Εάν ο αερομεταφορέας επικαλεστεί την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων οφείλει να εξηγήσει σαφώς τους λόγους. Αν η εξήγηση δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω βοήθεια από την εθνική σας αρχή.

Καθυστέρηση

Αν η πτήση σας έχει καθυστέρηση κατά την αναχώρηση, δικαιούστε βοήθεια, επιστροφή του ναύλου και πτήση επιστροφής, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης.

Αν φθάσατε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 3 ώρες, δικαιούστε αποζημίωση, εκτός αν η καθυστέρηση ήταν αποτέλεσμα έκτακτων περιστάσεων

Έκτακτες περιστάσεις – Καθυστέρηση

Έκτακτες περιστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες από μία ακυρώσεις ή καθυστερήσεις άφιξης στον τελικό προορισμό. Παραδείγματα συμβάντων που χαρακτηρίζονται ως έκτακτες περιστάσεις: αποφάσεις διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, πολιτική αστάθεια, κακές καιρικές συνθήκες και κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Παραδείγματα περιστάσεων που δεν θεωρούνται έκτακτες περιστάσεις:

 • κυρίως τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη συντήρηση του αεροσκάφους ή οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης του αεροσκάφους
 • πρόσκρουση κινητής σκάλας επιβίβασης με αεροσκάφος

Εάν ο αερομεταφορέας επικαλεστεί την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων οφείλει να εξηγήσει σαφώς τους λόγους. Ο αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης ή καθυστερημένης άφιξης στον προορισμό, αν μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση ή η καθυστέρηση προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Αναβάθμιση ή υποβάθμιση θέσης

Αν ο αερομεταφορέας αναβάθμισε τη θέση σας, δεν μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλετε συμπληρωματικό ποσό.

Εάν σας τοποθέτησε σε θέση χαμηλότερης κατηγορίας, δικαιούστε επιστροφή ίση με ποσοστό της τιμής του εισιτηρίου σας, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης, δηλαδή:

α) 30% για πτήσεις έως 1.500 χλμ

β) 50% για πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1.500 χιλιομέτρων (πλην των πτήσεων μεταξύ της ΕΕ και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων), και για όλες τις άλλες πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χιλιόμετρα

γ) 75% για τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις (α) ή (β), συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων μεταξύ της ΕΕ και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων.

Σε περίπτωση που σε ένα ενιαίο εισιτήριο περιλαμβάνονται 2 ή περισσότερες πτήσεις με ανταπόκριση, μπορεί να σας καταβληθεί επιστροφή του ναύλου μόνο για την πτήση κατά την οποία έγινε η υποβάθμιση θέσης και όχι για ολόκληρο το ταξίδι. Η επιστροφή του ναύλου πρέπει να καταβληθεί εντός 7 ημερών.

Απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών

Παραδιδόμενες αποσκευές

Εφόσον παραδιδόμενες αποσκευές χαθούν, φθαρούν ή παραδοθούν με καθυστέρηση, η αεροπορική εταιρεία φέρει την ευθύνη και δικαιούστε αποζημίωση που μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 1.220 ευρώ περίπου. Ωστόσο, εάν η φθορά προκλήθηκε από ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής, δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση.

Χειραποσκευές

Εάν η χειραποσκευή σας υποστεί φθορά, ο αερομεταφορέας ευθύνεται αν ήταν υπαίτιος της φθοράς που προκλήθηκε.

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Αν ταξιδεύετε με ακριβά αντικείμενα, μπορείτε να ζητήσετε, έναντι αντιτίμου, υψηλότερο όριο αποζημίωσης (άνω των 1.220 ευρώ). Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να κάνετε σχετική εκ των προτέρων δήλωση στον αερομεταφορέα, το αργότερο κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων. Ωστόσο, για να εξασφαλίσετε επαρκή κάλυψη, θα ήταν σκόπιμο να κάνετε ιδιωτική ταξιδιωτική ασφάλιση.

Πώς να υποβάλετε καταγγελία

Εάν θέλετε να κάνετε καταγγελία για απώλεια ή φθορά αποσκευών, θα πρέπει να την υποβάλετε εγγράφως στην αεροπορική εταιρεία εντός 7 ημερών, ή εντός 21 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών σας, εάν υπήρξε καθυστέρηση. Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο σε επίπεδο ΕΕ.

Σημείωση: 

Τόσο η πτήση μετάβασης όσο και η πτήση επιστροφής θεωρούνται ως δύο χωριστές πτήσεις, ακόμη και αν η κράτησή τους ήταν ενιαία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την πτήση μπορεί να είναι διαφορετική από την εταιρεία που αγοράσατε το εισιτήριό σας. Σε περίπτωση προβλημάτων υπεύθυνη είναι μόνο η αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την πτήση.

Ως εκ τούτου, μια έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση που σας ενημερώνει για τα δικαιώματα που έχετε ως επιβάτης αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ πρέπει να τοποθετείται ευδιάκριτα στις θυρίδες ελέγχου εισιτηρίων στο αεροδρόμιο. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να αναρτώνται στα περίπτερα ελέγχου εισιτηρίων στο αεροδρόμιο καθώς και στο διαδίκτυο. Εάν δεν σας επετράπη η επιβίβαση ή εάν καθυστέρησε ή ακυρώθηκε η πτήση σας, αν είχατε καθυστέρηση πάνω από 2 ώρες κατά την αναχώρηση ή αν φθάσατε με μεγάλη καθυστέρηση στον τελικό σας προορισμό, ο αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση οφείλει να σας γνωστοποιήσει γραπτώς τους κανόνες αποζημίωσης και παροχής βοήθειας.

Πηγή